LGR-drweca-teren-działania

Kilka słów o nas

Na obszarze Pojezierza Brodnickiego powstała Lokalna Grupa Rybacka “Drwęca” – stowarzyszenie umożliwiające mieszkańcom obszaru zależnego od rybactwa pozyskanie środków z funduszy unijnych na realizację projektów indywidualnych oraz przedsięwzięć wspólnych dla wielu podmiotów. Stało się tak dzięki decyzji Unii Europejskiej o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rybackiego i powstaniu związanego z nim Programu Operacyjnego “Ryby” 2007-2013.

LGR “Drwęca” zrzeszająca 7 gmin powiatu brodnickiego, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu oraz indywidualne podmioty rybacki, podpisała 4 sierpnia 2011r. umowę z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Opracowanie to, poza statutem stowarzyszenia, stanowi podstawę funkcjonowania LGR “Drwęca”. Zawiera m.in. analizę specyfiki obszaru, jego słabe i mocne strony, wyznacza cele działań i zasady wyboru projektów w okresie najbliższych lat.

Siedzibą LGR “Drwęca” jest należący do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego ośrodek wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy, gmiana Zbiczno. Obszarem funkcjonowaniaLGR jest 7 gmin powiatu brodnickiego:

  • Bobrowo,
  • Brodnica,
  • Brzozie,
  • Świedziebnia,
  • Zbiczno,
  • miasto i gmina Górzno,
  • miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie.